Før ophold på Haslevhus Kvindekrisecenter

Du kan søge sikkerhed og beskyttelse på Haslevhus Kvindekrisecenter, hvis du er blevet udsat for vold af en nær relation. Det kan være din ægtefælle, samlever, kæreste og/eller et eller flere af dine familiemedlemmer.

Krisecenterpladserne på Haslevhus er reserveret til kvinder, som ud over at være voldsudsatte også har en psykiatrisk diagnose og/eller en afhængighed af alkohol eller euforiserende stoffer. Når du er udsat for vold, kan du som regel godt mærke, at noget ikke er som det skal være og at dine grænser bliver overskredet.

Vi ved at det er sårbart at tænke på, at nogen som siger at de elsker dig og holder af dig, samtidig udsætter dig for vold.

Du er altid velkommen til at ringe til os og få en snak om din situation.

Du kan læse om de forskellige voldsformer herunder:

Typer af vold

Fysisk vold er f.eks. hvis du bliver slået, sparket, holdt fast, skubbet, får taget kvælertag. Fysisk vold kan være livsfarligt.

Psykisk vold er f.eks. hvis du oplever nedgørelse, kontrol, overvågning, latterliggørelse eller trusler. Psykisk vold kan også ske digitalt f.eks via sms'er eller sociale medier. Psykisk vold er den mest udbredte voldsform.

Stalking er en slags psykisk vold, hvor en person systematisk og vedvarende forfølger eller chikanerer dig. Stalkingen kan ske både fysisk, på sociale medier og ved at den person som stalker dig ringer og skriver til dig konstant og på alle tider af døgnet. Stalking er en meget nedbrydende voldsform.

Økonomisk vold er, når økonomien bliver brugt som magtmiddel og du f.eks. bliver forhindret i at råde over egen økonomi eller have egen indtægt, eller hvis du bliver tvunget til at gældsætte dig. Konsekvenserne af økonomisk vold kan være livslange.

Materiel vold er, når din partner eller familie ødelægger dine ting med vilje - f.eks. indbo eller personlige ejendele.

Seksualiseret vold er vold der har en seksuel karakter. Seksualiseret vold kan være voldtægt, at skulle se pornografiske billeder eller film imod sin vilje, at blive tvunget til prostitution og at overvære seksuelle handlinger imod sin vilje. Voldtægt forekommer ofte i voldelige relationer og bliver begået af en partner eller ægtefælle. Det er voldtægt hvis du ikke har givet dit samtykke til seksuelle handlinger – også selvom du er gift eller i et forhold.

Familierelateret vold, er når en eller flere medlemmer af din familie udsætter dig for fysisk og/eller psykisk vold. Du kan opleve at din familie forhindrer dig i at gøre ting og se mennesker som du har lyst til at se og at de tvinger dig til at gøre ting du ikke vil. Du kan opleve at dine muligheder for at tage uddannelse eller gå på arbejde bliver begrænsede og du kan opleve at dine forældre og/eller andre familiemedlemmer truer dig med at sende dig væk fra det miljø du kender og til et miljø hvor din frihed bliver yderligere begrænset. Nogle kvinder får at vide at deres adfærd har en negativ konsekvens for deres familiemedlemmer, bl.a. at det er deres skyld hvis et familiemedlem er blevet syg.

Social kontrol, er når din samlever, ægtefælle eller et eller flere medlemmer af din familie overvåger og sætter regler og begrænsninger for din færden, dit valg af venner og veninder, dit studie og beskæftigelsesvalg og din frihed. Social kontrol kan foregå i både den virkelige og den virtuelle verden. Social kontrol kan være overvågning af dig via din telefon, overvågning af hvem du har forbindelse med på sociale medier og hvad du skriver. Når du er udsat for social kontrol skal du oftest gøre rede for din færden når du er ude på egen hånd.

De forskellige former for vold kan godt forekomme samtidig. Langt de fleste voldsudsatte kvinder er udsat for mindst to former for vold.

Vold er altid voldsudøverens ansvar og kan aldrig skyldes dine handlinger, påvirkning af alkohol eller stoffer, psykiatrisk lidelse eller andre forehold som en voldsudøver kan angive. Vold i nære relationer kan have alvorlige følger. Det skal du ikke leve med.

Ingen former for vold er i orden.

Tal med andre om, hvordan du har det

Tal med en fortrolig veninde, en kollega eller studiekammerat, din læge, kontaktperson eller behandler om, hvordan du har det. At tale åbent med bare én anden, er første skridt på rejsen til at liv uden vold.

Du eller din fortrolige er også altid velkommen til at ringe til Haslevhus Kvindekrisecenter som er åbent døgnet rundt.

Du kan være anonym, hvis du ønsker det.

Du har ret til at komme i sikkerhed og få hjælp, omsorg og støtte til et liv uden vold

Hvis du er udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold har du ret til at få ophold på et krisecenter. Du kan læse mere om dine rettigheder i Serviceloven §109.

Det er din hjemkommune, der betaler opholdet, og du behøver ikke en henvisning fra kommunen eller lægen.

Du kan få ophold på Haslevhus Krisecenter, uanset hvor i landet du bor. Du kan også have ret til at komme på krisecenter direkte fra en bopæl i et andet land.

Ring og tal med os om din situation, så hjælper vi dig.

Skal jeg bare møde op?

Vi ønsker at give dig den bedst mulige modtagelse, og derfor beder vi dig om at ringe, før du kommer. Du er velkommen til at ringe til os for råd og vejledning.

Er du i akut fare så ring 112.

Hvad med mine børn?

Dine børn kan ikke bo på Haslevhus Kvindekrisecenter. Hvis du har hjemmeboende børn, som du ikke kan have med dig ud af jeres hjem, kan du ringe til Lev Uden Vold på 1888 døgnet rundt. Vi støtter dig i at bevare en kontakt til dine børn, mens du er på Haslevhus.

Jeg har et kæledyr, hvad gør jeg?

Hvis du ikke har mulighed for at få passet dit kæledyr andre steder imens du er på Haslevhus Kvindekrisecenter kan du lave en aftale med personalet om at have dit mindre kæledyr med.

Fortæl os om dit kæledyr når vi taler sammen første gang.

Pak en taske og hav klar

Måske er du ikke klar til at forlade dit hjem endnu. Vi anbefaler at du pakker en taske, som du skjuler for din voldelige samlever eller familie.

Det vigtigste er altid at du kommer i sikkerhed hurtigst muligt.

Lad ikke tanken om at efterlade materielle ting holde dig tilbage fra komme væk fra volden.

På Haslevhus Kvindekrisecenter hjælper vi dig med at komme på fode igen - også materielt og økonomisk.

Politiets rolle

Vold er vold - også selvom den foregår inden for hjemmets fire vægge. Det er politiets opgave at beskytte dig mod vold. Politiet kan hjælpe med at fjerne voldsudøveren fra dig og ledsage dig til et krisecenter. Din voldelige partner eller familie får ikke at vide, hvor du bliver kørt hen.

Du kan kontakte politiet på tlf. nr. 114 eller møde op på en politistation.

Er du i akut nød så ring 112.

Kend dine rettigheder - Serviceloven §109

Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.
Kvinderne kam være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte.
Stk. 2. Optagelse i boform kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.
Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse og udskrivning.

Haslev-hus-forfra

Kontakt Haslevhus

Køgevej 43
4690  Haslev
Tlf. 21 64 62 16 

Send mail