Haslevhus kan modtage 9 kvinder, der er voldsudsatte samt har et misbrug og/eller en psykiatrisk diagnose.

Fælles for kvinderne er, at de på Haslevhus finder tryghed og livsmod i den store ejendom sammen med specialister inden for krisecenterområdet. 

På Haslevhus Kvindekrisecenter mødes kvinderne af personale, der har specialviden og erfaring inden for krisecenterområdet samt misbrugsområdet eller det psykiatriske system.

Fokus er først og fremmest på at hjælpe voldsudsatte kvinder med at komme tilbage til livet og få bearbejdet den vold, de har været udsat for. Stoffer og diagnoser kommer i anden række. Haslevhus Kvindekrisecenter er ikke et behandlingssted, men centeret samarbejder både med misbrugscentre og psykiatriske afdelinger, så kvinderne på sigt kan blive stoffrie, hvis de ønsker det.

Haslevhus Kvindekrisecenter kan modtage kvinder fra hele landet.

Download information:

Haslev-hus-venstre-side

Kontakt Haslevhus

Køgevej 43
4690 Haslev
Tlf. nr. 21 64 62 16 

Send mail
fakta

9

Kvinder

Haslevhus Kvindekrisecenter kan tilbyde ophold til 9 kvinder samtidigt

§109

Serviceloven

Haslevhus Kvindekrisecenter er godkendt i henhold til Serviceloven §109

2021

Åbningsåret

Haslevhus Kvindekrisecenter åbnede i 2021