Personalet på krisecentret

Medarbejdere på Haslevhus Kvindekrisecenter

Alle medarbejdere på Haslevhus er særligt uddannet til at varetage den voldsfaglige indsats på krisecenteret, hvilket betyder at de har kendskab til voldsformer og de konsekvenser det kan have at være udsat for vold.

Medarbejderne på Haslevhus har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og du kan bl.a. møde socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker, psykoterapeuter og misbrugsbehandlere. Ud over deres grunduddannelser har medarbejderne forskellige efteruddannelser som tages i anvendelse i dagligdagen, herunder bl.a. yogainstruktør, sports- og wellnessmassør, NADA-akupunktør mm.

Medarbejderne er dedikerede til at bekæmpe og tale højt om victimblaming når de møder det, både i hverdagen på krisecenteret og i samarbejdet med andre aktører og særligt, når de voldsudsatte kvinder bebrejder sig selv.

Medarbejderne er optaget af værdighed og tryghed i indsatsen, og alle går nysgerrigt og åbent til værks i arbejdet.

Det er vigtigt for os, at der er sammenhæng mellem det, vi siger, og det vi gør. Vi bestræber os på, at vores indsats er så reel og transparent som muligt.

Christina Holst Larsen Centerchef

Christina Holst Larsen

Centerchef på Haslevhus Kvindekrisecenter
Tlf. nr. 21 64 62 16

Send mail